Logistika

– výrobní a přepravní průvodka:

• bývají odlišeny barvou• vydává je útvar operativního řízení v souladu s celkovým plánem finální montáže v minimálním, přesně vypočteném množství• jsou zároveň dispečerským dokladem o průběhu výroby• obsahují tyto údaje: název a číselný...

– začaly ji používat v USA v 80. letech …

– začaly ji používat v USA v 80. letech u textilního a oděvního zboží a postupně se rozšířila i na další zboží i do Evropy– v porovnání s technologií JIT, která je většinou záležitostí...

– nejvhodnější tam, kde je …

– nejvhodnější tam, kde je stabilní poptávka a odběratel má v porovnání s dodavatelem dominantní postavení– musí fungovat dokonalý informační systém– dodavatel se může rozhodnout mezi dvěma variantami realizace výroby a dodávek: synchronizace výroby...

Kanban

– bezzásobová technologie, která byla poprvé vyvinuta japonskou firmou Toyota motors a rychle se rozšířila hlavně do výrobních podniků po celém světě – nejvíce se používá ve strojírenské výrobě a zvláště v automobilovém průmyslu...

D/ Letecká doprava

– vhodná pro přepravu malých, lehkých a cenných zásilek mimořádně náročných na dobu dodání• osobní• nákladní – v ČR běžně ne (u nás se kombinuje cestující a náklad)• vrtulová, turbovrtulová• proudová, nadzvuková (skončili svůj...

C/ Vodní doprava

– vhodná pro přepravu hromadných substrátů a velkého množství, které nevyžaduje rychlost– výhody: levná, ale vyžaduje speciální přepravní kontejnery a speciální obalovou techniku; minimální negativní vliv na ŽP– nevýhody: značná závislost na vodních stavech,...

B/ Železniční doprava

– na střední a dlouhé vzdálenosti zvláště hromadných a rozměrných substrátů– výhody: minimální záviselo na počasí, nezávislost na silnicích, levná– nevýhody: pomalá, nepravidelná– problémem v ČR je při použití železničních vozů dosažení potřebné a...

– členění dle podvozků:

• klasické nákladní automobily => motor i ložný prostor v jednom; mohou operativně manévrovat při nakládce i vykládce; nevýhodou je omezená povolená kapacita (zvyšuje se přívěsy, tahači + návěsy), je třeba minimalizovat prostoje při...

4) doplňkové manipulační zařízení

• zásobníky• uzávěry zásobníků• podávače• nakladače a vykladače• zakladače a vyskladňovací stroje Dopravní prostředkyA/ Silniční doprava– silniční doprava nejlépe vyhovuje požadavkům moderních logistických systémů, je nejrozšířenější– vhodná pro přímé přepravy zvláště hodnotnějších druhů zboží,...

– základní členění manipulačních prostředků:

1) zařízení na přetržitou manipulaci s cyklickým provozem• dopravní vozíky – nízko i vysokozdvižné, tahače• jeřáby• lopatová rypadla• výtahy2) zařízení na přetržitou manipulaci s periodickým provozem• podvěsné dopravníky• visuté lanovky• podlahové dopravníky3) zařízení na...