Logistika

Příklad 3

Nový pracovník nastoupil jako šéf logistiky obchodního podniku, vybaveného vlastním vozovým parkem a sklady. Slíbil výrazné snížení nákladů vlastní dopravy, pokud mu budou podřízeny i sklady. Snížil náklady vozového parku, ale šéfa neuspokojoval. Co...

logistické problémy

Otázka: Jakou dobu vyžaduje v evropském průběhu světelný zdroj, než jsou části svezeny na 1 místo, je vyroben – zabalen – rozbalen – zamontován a než se poprvé rozsvítí: a) 60 minutb) 23 hodinc)...

Koordinace

Nákup Technika Prodej Výzkum & vývoj Marketing Zásobování Výroba Odbyt Dodavatel Sklad Konverze (Transformace) Sklad Zákazník (Tržby – Náklady) / Kapitál Služby zákazníkům (Logistické výkony) Logistické kapitálové prostředky Logistické náklady Logistický projekt

Co dělat:

Zkusit urychlit novou linku, aby objem vzrostl? Zastavit linku? Zkusit něco jiného? Naznačení řešení: • Hospodárné využití nově pořízené výrobní kapacity vyžaduje přizpůsobení programu výroby i odbytu• Vyšší vytížení zařízení vedlo k výrobě na...

Co dělat :

Co dělat : Zrušit expresní službu? Pokračovat v ní? Zkusit něco nového? Naznačení řešení: • Zkrácení dodacích lhůt prostřednictvím expresní služby jen o několik hodin• Problém – několika denní zpoždění toku informací, řešení Vydání...

Mise, poslání logistiky

Vytvoření systému, který by byl s to zabezpečit požadované LOGISTICKÉ VÝKONY (služby zákazníkům) při minimálních NÁKLADECH (čas a prostor) Mise, poslání marketingu Určení tvaru, funkce, balení výrobku vyhovující pro zákazníka. (umístění na trhu) Mise,...

Motto:

Hospodářská logistika je disciplina, která se zabývá systémovým řešením, koordinací a synchronizací řetězců hmotných a nehmotných operací, vznikajících jako důsledek dělby práce a spojených s výrobou a oběhem určité finální produkce. Je zaměřena na...

LOGISTIKA – kompletní obsah_1:

LOGISTIKA – obsah: Distribuční řetězce Distribuční logistika Zásobovací logistika Skladování a funkce skladování Články logistických řetězců Logistické řetězce Rozdělení logistiky Logistika PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ SKLADOVACÍ ZAŘÍZENÍ PALETA VZNIK LOGISTICKÉ JEDNOTKY Tradiční řízení se opírá o...

LOGISTIKA – kompletní obsah_2:

Liniová forma: Představuje specifickou koncepci … Controlling? INFORMAČNÍ SYSTÉM Co dříve??? Řídící systém Faktory ovlivňující technicko – ekonomickou úroveň… Je (musí být) určen k podpoře … Logistický systém Na rozdíl od dat (zvuků, obrázků...