Logistika

Ukázka procesu

Starý způsob Začátek je v nákupním oddělení To zaslalo objednávku dodavateli Kopii odboru likvidace faktur Zboží bylo dodavatelem odesláno do oddělení příjmů Oddělení příjmů zboží obdrželo a provedlo kontrolu Potvrzení o příjmu odeslalo do...

Metody snižování hladiny zásob

 Vícestupňové plánování zásob Analýza celkové doby doplňování zásob  Analýza dodacích dob Vyloučení položek, které mají nízkou obrátku a/nebo jsou zastaralé Analýza velikosti balení a systému slev Přezkoumání procedury vrácení zboží Podpora/automatizace substituce...

Podnikový proces

VSTUPY JEDINÝ VÝSTUP MAJÍCÍ VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI PŘÍKLAD – Ukázka procesuPříklad firmy FORD Snížit režijní a správní náklady Začátkem 80. let pro oblast severní Ameriku bylo zaměstnáno v odboru likvidace faktur více jak 500...

Náklady na informační systém

Pro potřeby logistiky je nejpřiléhavější definice informačního systému. Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech...

Příklad

Pokud chceme zvýšit obrátku zásob z hodnoty 8 na 9 je nutné si ekonomicky prověřit, zda-li náklady na zajištění většího počtu dodávek nebudou větší než úspory na nákladech na udržování zásob. Viz výřez předcházející...

Náklady na udržování zásob

Řízení stavu zásob má za úkol udržovat takovou úroveň zásob, aby bylo dosaženo vysoké úrovně zákaznického servisu při minimálních nákladech.Do nákladů na udržování zásob se započítávají náklady na kapitál vázaný v zásobách, skladovací náklady,...

Logistické náklady

N Á K L A D Y = C E N A – Z I S K Ekonomicky lze tuto rovnici interpretovat:„Chce-li podnik přežít, musí své náklady snížit tak, aby dosáhly maximálně hodnoty ceny...

Ekonomika v podniku

Ve většině našich výrobních podnicích stále převyšuje funkční organizace. Většinou je dodržována ekonomická samostatnost jednotlivých středisek. Je stále snaha o optimalizaci na jednotlivých střediscích, se snahou minimalizovat střediskové náklady. Systém evidenceNutným (nikoliv postačujícím) předpokladem...

Bod zvratu

Bod zvratuRozhodování při výběru dvou variant Náklady při skladováníBipolární nákladová struktura Náklady na skladováníNáklady na pořízení zásobyCelkové náklady Nárust nákladů v závislosti na toku materiálu

Prodejní složky

 Úroveň vyčerpání zásob Informace o stavu objednávky Složky cyklu objednávky Urychlení dodávek Přesuny zboží Přesnost systému  Snadnost objednávání  Zastupitelnost produktu Poprodejní složky Instalace, záruka, úpravy, náhradní díly Sledování produktů Vyřizování reklamací,...