Logistika

Distribuční logistika

Distribuční logistika Distribuční logistika představuje spojovací článek mezi výrobou a odbytovou částí podniku Zahrnuje v sobě všechny skladové a dopravní pohyby výrobků k odběrateli a s tím spojené informační a kontrolní činnosti.Distribuční logistiku využívají...

Distribuční řetězce

Distribuční řetězce se vyznačují – délka, jedná se o počet stupňů mezi výrobcem a zákazníkem – rozsah, počet zákazníků, kteří se na distribuci podílejí podle stupňů se distribuce dělí na: – přímou = jediný...

Články logistických řetězců

Články logistických řetězců – ve výrobě = továrny, dílny– v dopravě = terminály, stanice, přístavy– v obchodě = sklady, prodejny– materiálový tok = pohyb materiálu přes jednotlivé části výrobního procesu– finanční tok = platby–...

Skladování a funkce skladování

Skladování je součástí každého logistického systému. Je velmi důležitým spojovacím článkem mezi výrobcem s zákazníkem. Sklady jsou jakési uzly v logistické síti, uskladnění se provádí dvěma způsoby: – přechodné uskladnění – doplňování základních zásob,...

Zásobovací logistika

Jedním z nejdůležitějších prvků každého logistického systému je problematika zásob a jejich optimalizace. Zásoby jsou pro podnik značnou investicí. S tím souvisí i finanční prostředky, protože peníze vložené do zásob, jsou peníze umrtvené. 5.1...

Logistika

1 Logistika 1.1 Pojem logistika Logistika je obor, který se zabývá plánováním a řízením toku zboží, jeho skladováním a službami spojenými s tímto tokem od místa výroby až do místa spotřeby, tak aby byly...

Rozdělení logistiky

Logistika se rozděluje: 2.1 Dle sféry působení – Makrologistika se zabýva globálními aspekty logistiky – Mikrologistika se zabývá logistickými řetězci uvnitř podniku – Metalogistika realizuje propojení mezi dodavatelem a zákazníkem 2.2 Dle hlavních činností...

Logistické řetězce

Logistické řetězce Pod pojmem dodavatelský řetězec rozumíme všechny stupně přímo a nepřímo požadované pro uspokojení požadavků zákazníka. Za články logistického řetězce považujeme závody, dílny, linky, sklady, komunikace, železnice, přístavy, letiště, prodejny velkoobchodu a maloobchodu....

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ – váhy o můstrové o závěsné na jeřáb – elektromagnety – permanentní magnety – nájezdné můstry VÝVOJ OBALOVÉ TECHNIKY – ochrana životního prostředí – úspora obalových materiálů a tím zmenšení množství odpadu...

PALETA

PALETA– pasivní prvek– nosná platforma k uložení zboží tak, aby se utvořila jednotka vhodná k přepravě, skladování a stahování pomocí vysokozdvižných vozíků nebo jiných mechanizačních prostředků– je i obalová jednotkatři výhody:o obalový materiál –...