Logistika

SKLADOVACÍ ZAŘÍZENÍ

SKLADOVACÍ ZAŘÍZENÍ– regály (pasivní prvek)o sloupové pro ohradové paletyo výškové zakladačovéo stromečkovéo hřídelové MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ (aktivní prvek)– nízkozdvižné vozíky– vysokozdvižné vozíky– jeřábyo mostovéo sloupcovéo otočnéo stahovací– autojeřáby– portálový jeřáb samohybný (široký rozchod)

Tradiční řízení se opírá o ukazatele

o přetržité– vypovídají o nákladech, výnosech, rentabilitě, zisku, zásobách o nepřetržité– potřeba času– skutečná doba k plánované průběžné době na zakázku– skladovací doba k obrátce zásob ve dnech, hod., min. na zakázku HLAVNÍ SKLADOVACÍ...

VZNIK LOGISTICKÉ JEDNOTKY

VZNIK LOGISTICKÉ JEDNOTKY– sestavením zboží do formy a velikosti standardizovaných jednotek s cílem:o zjednodušit tok zbožío snížit náklady– uspořádané operace skladování, balení, manipulace, kontroly a přepravy tvoří přepravní řetězec– manipulační jednotka totéž jako logistická...

o zlepšení služeb zákazníkům

 krátkodobé zásoby sklady poskytující kompletaci sortimentů tranzitní sklady HOSPOD. SKLADOVÁNÍ A VYCHYSTÁVÁNÍ JE URČOVÁNO PŘEDEVŠÍM – uspořádáním skladovacích a vychystávacích funkcí v souladu s tokem materiáluo přímé místní propojení skladu, vychystávání a expediceo...

CÍLE NAVRHOVANÝCH SKLADOVÝCH SYSTÉMŮ

– dosáhnout co nejvhodnějších logistických vazeb na používané předešlé a návazné systémy v materiálovém i informační toku– řešit vhodně organizační strukturou skladové hospodářství– dosáhnout automatické regulace optimální výše zásob materiálu– centralizovat skladované materiály, snížit...

– totální koordinací a synchronizací …

– totální koordinací a synchronizací zákaznicky orientovaných řetězců surovin, výrobků, informací a toku peněz– v praxi to znamená vytvořit útvar logistiky a dát mu za úkol zasahovat do úloh funkčně vymezených kooperujících útvarů vyřizování...

o stupeň organizace skladové …

o stupeň organizace skladové sítě ovlivňuje výši pojistných zásob, stupeň organizace práce ve skladech ovlivňuje pohotovost dodávek a tím i výši obrátky zásob – skladování (příjem, uložení, výdej) a balení je důsledkem objednávky zákazníka,...

o způsob použití:

 klesne-li ve stanoveném objednacím okamžiku zásoba pod úroveň „s“, objedná se tolik, aby se zásoba dostala do úrovně „S“ používá se, je-li možnost objednávat pouze periodicky a poptávka se skládá z velkých zakázek...

PARETŮV ZÁKON V NÁKUPU

– 20 % sortimentních položek nákupu váže 80 % finanční hodnoty zásob– zákon prakticky představuje východisko metody ABC v nákupu DIFERENCOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ NÁKUPU– metoda ABC je základem diferencovaného systému řízení zásob– skupina A:...

– systém (B,S)

o pevná objednací úroveň „B“o proměnlivé objednací množství „Q“o proměnlivé objednací okamžikyo „B“ a „S“ jsou vypočteny předem a přizpůsobují se změnám v poptávce, resp. v dodací lhůtě o způsob použití: klesne-li zásoba pod...