Logistika

způsob použití:

 klesne-li zásoba pod úroveň „s“, objedná se množství „Q“, avšak ve stanovených objednacích okamžicích a jen ty položky, které klesly pod objednací úroveň „s“ používá se, je-li možnost objednávat pouze periodicky a poptávka...

SYSTÉMY K URČOVÁNÍ NEJVHODNĚJŠÍ VELIKOSTI DÁVKY A OBJ. DOBY

– systém (B,Q)o pevná objednací úroveň „B“o pevné objednací množství „Q“o proměnlivé objednací okamžikyo „B“ a „Q“ jsou vypočteny předem a přizpůsobují se změnám v poptávce o způsob použití: klesne-li zásoba pod úroveň „B“,...

LOGISTICKÁ REGULACE ZÁSOB

– zabezpečit bezporuchový průběh zhodnocovacího (výrobního, kompletačního, servisního aj.) procesu podnikem– nepřipustit zásoby vyšší, než je nutné, či finančně odůvodněné o regulační opatření stavu a vývoje zásob o kvantifikace poptávky vlivy: • uplatnitelnost na...

NEJVÝZNAMĚJŠÍ HLEDISKO PŘI VOLBĚ SYSTÉMU ŘÍZENÍ ZÁSOB

– druh poptávky je třeba pečlivě rozlišovato nezávisláo závisláNEZÁVISLÁ POPTÁVKA– potřeba položek, která přichází k držiteli zásob libovolně– poslední místo zásoby v materiálovém toku, odtud je obsluhován zákazník– nemá vztah k poptávce po jiných...

VYROVNÁVACÍ ZÁSOBY

– slouží pro zachycení malých nepředvídatelných výkyvů (např., aby se zabránilo prostoji úzkoprofilových strojů) ZÁSOBY V LOGISTICKÉM KANÁLU – zboží, které už má nějaké určení, ale dosud nebylo vyexpedováno – rozlišujeme: o dopravní zásoby...

SHRNUTÍ

– každý druh zásob má vlastní funkci– řízení zásob: předpokládá odpovědi na otázku: „Chceme držet zás. a potřebujeme je?“– důvody: zásoby musí mít jasnou funkci a nesmí být přítomna „jen tak“ Každá zásoba musí...

OBRATOVÁ ZÁSOBA (ZÁSOBA BĚŽNÁ)

– množství v jednotlivých objednacích dávkách je větší než přímá potřeba– při více či méně rovnoměrném odběru je průměrná obrat. zás. rovna polovině nakupovaného množství (pojistná zásoba neexistuje)– velké dávky: malé objednávky nákladů, ale...

– celkové náklady na zásoby …

– celkové náklady na zásoby (roční velikost) – 15 – 35 % z hodnoty zásob– snížení zásob (až o 25 %) – dobrým řízením zásob – zvýšení zisku až o 2 % z obratu...

FUNKCE ZÁSOB

– prvotním cílem zásob je vyrovnávací zásobník mezi přísunem a odsunem zboží na určeném místě v materiálovém toku– znázornění: KLASIFIKACE ZÁSOB PODLE FUNKCE– hlavní funkce zásob je rozpojení– rozpojovací zásobyo zásoby rozpojují dva po...

LOGISTICKÝ POHLED EKONOMIKY PODNIKU

– sleduje zakázku jakoby „horizontálně“, tj. sleduje vše od okamžiku přijetí objednávky do okamžiku přijetí objednávky do okamžiku dodání hotového výrobku– nedívá se prostřednictvím provozních a eko ukazatelů na podnik, jako celek, ani na...