Logistika

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU OBCHODNÍ LOGISTIKY

– velké organizační celky obchodu– velké prodejní jednotky– diverzifikované logistické cesty– dostatek finančních prostředků↓orientace na procesy (ne na funkce) APLIKACE OBCHODNÍ LOGISTIKY– hromadnost oběhu spotřebního zboží a růst velikosti provozních jednotek i obchodních firem...

11. krok: Hodnocení a volba …

11. krok: Hodnocení a volba marketingové strategické varianty12. krok: Identifikace a projekce zpětnovazebních vlivů vyplývajících z interakcí13. krok: Formulace finální varianty marketingové strategie ve formě „market. studie“ Cíl marketingu– přidělit zdroje v rámci market....

OBCHODNÍ LOGISTIKA

ÚKOL OBCHODNÍ LOGISTIKY– překlenutí mezi nabídkou a poptávkou tak, aby zboží a služby byly k dispozici v čase, na určeném místě a za požadovaných podmínek zákazníků– zabývá se všemi funkcemi obchodu FUNKCE OBCHODU1. překlenutí...

3. krok: Analýza a zhodnocení …

3. krok: Analýza a zhodnocení strategických a marketingových zdrojů podniku, jeho slabých (kritických) a silných míst – předností, a to zejména z hlediska schopnosti výroby vyvíjet a připravovat, vyrábět, prodávat4. krok: Port – folio...

V informačních systému jde o koncepci …

V informačních systému jde o koncepci plánování, řízení, kontroly inf. tokuMá dvě složky: informační (aktuální údaje) vykazovací (minulé a budoucí údaje) Marketing a obchod v podnikové praxi– „nevyrábět teprve to, co spotřebitel žádá, ale...

o ovlivňování všech ostatních činností podniku

 především vývoj a přípravy výrobků a všech ostatních inovačních aktivit organizování, řízení, provádění a rozvíjení vlastních obchodních činností (odbytových a nákupních), včetně služeb a propagace, vnější komunikace a logistiky podniku Obr. 4 –...

Hlavní otázky

– jak by měly být vyřizovány objednávky– kde by mělo být umístěny zásoby– jak velké zásoby by měly být udržovány– jak by mělo být zboží dopravováno LOGISTICKÉ KONCEPCE PODNIKU– koordinace všech mat. a inf....

Průmyslová logistika

– materiálové hospodářství výrobního podniku– je nejpropracovanější částí logistiky Průmyslová log.– zásobovací– výrobní– odbytová Efekty průmyslové logistiky– zkrácení průběžných časů objednávek od objednání až po dodání zákazníkům– snížení nákl. na vázaný kapitál– zlepšení pohotovosti...

Průmyslová log.

– sleduje všechny log. řetězce důležité pro prům. podnik, tj. zásobování (nákup surovin, zákl. mat., pomoc. mat.), průtok mat. podnikem, dodávky hotových výrobků zákazníkům, koordinuje zásobování, výrobu a distribuci při vyřizování určité zakázky Zásobovací...